9 juni, 2024

Jisses va skönt

Av Håkan Jartelius

God kväll

Jag lovade er ett inlägg i helgen så här kommer ett fast en helg senare än beräknat, förlåt för det….. Besöket hos läkaren gav inga tydliga svar för han visste inte vad det var för fel på min rygg, alla röntgenbilder såg väldigt bra ut och det är jag tacksam för. Jag fick några smärtstillande tabletter utskrivna för min smärta i ryggen som jag skulle äta i en veckas tid. Jag lydde läkaren och ta i trä, smärtan har försvunnit och det är huvudsaken. Jag är inte en sådan person som ska det exakta svaret till smärtan uppstod, jag är bara glad att jag slapp alla typer av ingrepp. Däremot så kommer jag inte nog att bli återställd i foten igen men det är smällar som man får ta. Jag skyller inte på någon att jag inte kommer att bli smärtfri i foten när jag belastar foten för det är ju inte precis så att jag kommer att använda foten att stå på eller gå med några längre sträckor i livet. Jag har fått rullstolar av en anledning och den är ju att jag inte kan gå en millimeter och det har accepterat för länge sedan i livet.

Jag vill tacka min kusin som kom och gav mig stöd under läkarbesöket, det betyder så himla mycket……..

Inom någon vecka så ska jag prova ett nytt koncept med livet från en rullstol och det kommer att synas här på internet kan jag lova er. Jag hoppas bara att det projektet slår väl ut för jag behöver ha något nytt att göra på fritiden när jag ska tillbringa mindre tid åt ishockey den kommande säsongen tyvärr. men det är bara att gilla läget……

Här nedan så kommer texten igen fast på engelska

I promised you a post over the weekend, so here it is, just a weekend later than expected, sorry for that… The visit to the doctor didn’t provide clear answers because he didn’t know what was wrong with my back; all X-rays looked very good, and I’m grateful for that. I was prescribed some painkillers for my back pain, which I had to take for a week. I followed the doctor’s advice, and luckily, the pain has disappeared, which is the main thing. I’m not the type of person who needs to know the exact cause of the pain; I’m just glad I avoided any procedures. However, I probably won’t fully recover in my foot, but that’s just something I have to deal with. I’m not blaming anyone for not being pain-free in my foot when putting weight on it, as I won’t be using my foot to stand or walk long distances in life. I have wheelchairs for a reason, which is that I can’t walk even a millimeter, and I accepted that long ago in life.

I want to thank my cousin who came and supported me during the doctor’s visit; it means a lot…

Within a week, I will try a new concept with life from a wheelchair, and it will be visible here on the internet, I can promise you that. I just hope that the project goes well because I need something new to do in my spare time as I will have to spend less time on ice hockey next season, unfortunately. But it’s just about accepting the situation…